Image 01

 

 

 

    
(تلفن: 66356721 -021 (خط ویژه                                                           

 

 مدیر گروه :09123728660                                                           

 

خدمات پس از فروش :09192337137                                                           

 

   روابط عمومی:09107805788                                                           

 

Email : info@safatel.ir